מוצרי  1 מחולקים ל 3 קטגוריות ראשיות:


ngfw-features1.Next Generation Firewall

פתרונות לאירגונים בינוניים וגדולים מסדרת ing-xp

פתרונות לארגונים גדולים מסדרות ia

2.Unified Threat Management

פתרונות המיועדים לאירגונים קטנים / בינוניים מסדרות UTM

3.Cyberoam Central Console

מוצרי Cyberoam — קונסול ניהול מרכזי